02
Historia Polski
Artykuły historyczne

Polska Piastów

autor: Roman Wróbel
Tereny na których rozgrywały się dzieje naszego narodu, obejmowały mniej więcej obszary należące dziś do państwa polskiego. Od północy ograniczone Morzem Bałtyckim, od południa...

Polska Jagiellonów

autor: Roman Wróbel
Wraz z zejściem w 1370 r. Ze sceny historycznej Kazimierza Wielkiego wygasła główna linia Piastów, tron polski objęli sprzymierzeni iskoligaceni z Piastami Andegawenowie Węgierscy –...

Rzeczpospolita Obojga Narodów

autor: Roman Wróbel
Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573 roku. O tron polski postanowili walczyć: władca Moskwy Iwan IV Groźny, książę Ernest Habsburg i brat króla Francji Henryk. Zwyciężył ten ostatni, ale...

Polska w niewoli

autor: Roman Wróbel
Przełom wieku XVIII i XIX przyniósł nadzieje na odzyskanie niepodległości związane z sukcesami militarnymi Napoleona Bonaparte. Utworzone we Włoszech przez Józefa Wybickiego i gen. Henryka...

Najjaśniejsza Rzeczpospolita

autor: Roman Wróbel
Już w październiku 1918 r. polskie oddziały zaczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich. W listopadzie powstał pierwszy polski rząd tymczasowy pod przewodnictwem socjalisty Ignacego...
12