04
Nauczmy się Polski
Geografia polski

Położenie

Alicja Wesołowska
Polska znajduje się na półkuli północnej i wschodniej, w centralnej części Europy. Położenie matematyczno-geograficzne wyznaczają skrajne punkty; na północy Przylądek Rozewie, na południu...

Środowisko przyrodnicze

Alicja Wesołowska
K L I M A T Zasadniczy wpływ na klimat Polski ma położenie geograficzne, czyli położenie w strefie klimatów umiarkowanych, w Europie Środkowej, gdzie ścierają się masy powietrza polarnomorskiego,...

Ludność

Alicja Wesołowska
Potencjał ludnościowy Polski to 38,5 mln ludzi i 29. miejsce w świecie. Dla porównania, Brazylia liczy 184 mln ludzi, tj. 5 razy więcej. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby/km². Rejony największej...

Osadnictwo

Alicja Wesołowska
Sieć osadniczą w Polsce tworzą wsie i miasta. Wieś jest osadą, w której podstawowym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo, natomiast miasta to osiedla, którym nadano prawa miejskie i gdzie...

Gospodarka

Alicja Wesołowska
Obecny rozwój gospodarczy Polski należy rozpatrywać w kontekście transformacji politycznej i ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. Po II wojnie światowej przez prawie 50 lat Polska była pod silnymi wpływami Związku...
12