02
Historia Polski
Błogosławieni i święci
św. Pięciu Braci Męczenników
13 listopada
Św. Benedykt, przywódca grupki eremitów przyszedł na świat około 970r. we włoskim Benewencie, w dość zamożnej rodzinie, która już w dzieciństwie przeznaczyła go do stanu duchownego. Według spisanej tradycji rodzice kupili dla Benedykta święcenia kapłańskie zanim był do stanu duchownego przygotowany, co przez całe życie wywoływało w...
Św. Wojciech
23 Kwietnia
Św. Wojciech znany pod tym imieniem jedynie w Polsce, w innych krajach, w których jest czczony , występuje pod imieniem Adalberta. Poza Polską kult św. Wojciecha jest szczególnie popularny w Czechach, gdzie był drugim w kolejności biskupem Pragi i na Węgrzech, gdzie kilka razy pielgrzymował i jak chce legenda, miał udzielić sakramentu bierzmowania...