02
Historia Polski
Polska na wychodźstwie

Polacy w Mołdawii cz. II

Pierwszą część opowieści o Polakach w Mołdawii zamknęliśmy na upadku I Rzeczpospolitej. Związane z tym dramatyczne wydarzenia: Rozbiory, Konfederacja Barska, Insurekcja Kościuszkowska powodowały kilkukrotne pojawienie się na ziemiach...

Polacy w Mołdawii.

Dzieje Polaków w Mołdawii budziły już zainteresowanie wielu historyków i doczekały się wcale niemałej literatury. Opracowania te dotyczyły jednak przede wszystkim ziem dawnego Hospodarstwa Mołdawii ze szczególnym...

Polacy Na Bukowinie Rumuńskiej Historia i dzień dzisiejszy

Andrzej Grzeszczuk
W północnej Mołdawii pojedynczy Polacy zaczęli pojawiać się już na przełomie XV i XVI wieku, jednak zwarte, zorganizowane osadnictwo polskie wiąże się z opanowaniem tych ziem w końcu XVIII wieku przez Austrię. W czasie wojny...